‘Eindelijk kan ik een redelijke voorstelling maken van wat mijn ouders hebben meegemaakt.’

Mijn beide ouders zijn geboren en getogen op Java. Mijn vader komt uit Cimahi/Bandung, geboren uit een Javaanse moeder en Rotterdamse vader. Mijn moeder komt uit Malang/Surabaya, met een Sumatraanse adellijke vader en Indische moeder (een verboden relatie binnen dek 2, is het niet?).
Ik ben Indonesische talen en culturen gaan studeren in Leiden omdat ik hoopte daarmee de vele vragen die ik had te kunnen beantwoorden en mijn familie(geschiedenis) beter te kunnen begrijpen. Uiteindelijk zijn vele vragen onbeantwoord gebleven. Over wat er de families werkelijk was overkomen werd immers niet gesproken en kon ik ook niet concreet terugvinden in de boeken.
            Sinds het overlijden van mijn beide ouders bekroop mij steeds vaker het verontrustende gevoel dat onze geschiedenis me ontglipte en het me niet zal lukken deze  door te geven aan de 3e generatie, mijn zoon en dochter (resp. 26 en 23 jaar met een Indische moeder en Indisch-Molukse vader). Tot ik Revolusi las. Het eerste deel was vooral een trip down memory lane naar mijn studietijd (1981-87). Vervolgens was de manier waarop de koloniale geschiedenis mondiaal werd gemaakt voor mij een geweldige openbaring.

            Maar wat ik niet verwachtte was dat de behandeling van de bersiap-periode en daarna, de laatste hoofdstukken dus, voor mij de puzzel bijna compleet maakte. Bij het noemen van ieder jaartal rekende ik terug naar de leeftijd van mijn vader (1930) en moeder (1939). Het besef dat zij in een jarenlange oorlog opgroeiden was voor mij onverteerbaar en kon ik niet rijmen met de verhalen over hun jeugd. Revolusi heeft de bersiap-periode en de tijd tot hun repatriëring zo gedetailleerd beschreven en geïllustreerd met de vele getuigenverklaringen, dat het me is gelukt om een redelijke voorstelling te maken van hoe hun leven eruit moet hebben gezien in die heftige, gewelddadige context. Het geeft mij rust en ook moed om verder te onderzoeken wat er zich in hun omgeving allemaal heeft afgespeeld. Ik ga dat doen.
Enorm bedankt voor het geschenk Revolusi. David Van Reybrouck heeft geen idee (of juist wel) wat deze eerlijke geschiedschrijving voor mij, en – ik denk ook voor vele andere Indo’s die het hebben gelezen – betekent.

Audrey Aijpassa-Pieterse

Gerelateerde artikelen

‘Sorry’

Op 17 februari bood premier Rutte diepe excuses aan naar…

Verhalen
Lees meer